Barn utvecklas genom lek

Barn behöver leka för att utvecklas och må bra, och barn har i alla tider lekt med olika saker, men leksaker i plast är inte allt.

[IMAGE=cTUrJdchZrcX.jpg]

– Viktigaste förutsättningarna för lek är som sagt tid, utrymme och trygghet. Sen behöver barn också saker att leka med. Det måste inte vara leksaker men någon form av lekmaterial som kan användas på ett kreativt sätt, säger Sofia Bidö, barnpsykolog och verksamhetsledare för Centrum för Stöd och Behandling hos Rädda Barnen.

Ett sätt att skaffa lite leksaker kan vara att anordna en babyshower innan barnet är fött. Gästerna kommer sannolikt att ge presenter och om ni önskar er leksaker kommer ni ha ett spännande förråd av saker när bebisen kommer, redo att smakas och lekas med. Till babyshowern får ni inte glömma kul saker som blöjtårta och ballonger, vilket ni hittar hos Barnkalaset.se.

Barns utvecklingsfaser gällande lek

Barn har olika lek i olika åldrar och hos 1177 kan du läsa mer om detta.

Barn under det första året tycker om tittut-lekar och att upptäcka världen, barn på ett till tre år tycker om att vara med andra barn och upptäcka världen men de leker vid sidan av varandra, oftast inte med varandra. De vill gärna hjälpa de vuxna och plockar fram saker på eget initiativ, som bestick eller pappas strumpor.

Från tre till fem år leker barnen mer och mer med varandra eller två och två och börjar med fantasilekar på olika sätt. De rör sig mycket i leken, springer runt och låtsas gärna vara någon annan. Konflikthantering är en viktig del som barnen börjar lära sig i den här åldern.

Från fem till sju år är det olika rollekar som dominerar och grupplekar i vilka de olika deltagarna har bestämda roller som mamma, pappa eller kanske sotaren, blir allt vanligare. Temat för lekarna rör sig ofta om vardagliga händelser som barnen kan relatera till, som ett besök av sotaren eller något de sett i ett barnprogram.

I sju till tioårsåldern börjar regellekar bli allt mer framträdande i takt med att barnen mognat tillräckligt för att kunna följa regler och anpassa sig till varandra i en grupp. Bollsporter är vanligt och rollerna i rollekarna blir mer och mer specificerade, själva rollen blir snävare och mer uppgiftsorienterad. Motsatslekar som tjuv och polis och detektiv kräver att de olika deltagarna har koll på sin roll och sina uppgifter och att alla hjälper till att föra leken framåt. Leken varar också längre innan den bryts än hos barn i fem till sjuårsåldern. Det är också vanligt att lekens deltagare bestämmer en lek och sätter upp regler, istället för att välja en redan existerande lek med befintliga regler.

Genom att ha en inblick i barns utveckling och de olika lekfaserna blir det också lättare att skaffa rätt typ av leksaker till dem, eller lekmaterial. Det är viktigt att de får utlopp för sin fantasi och kreativitet genom att inte sitta vid en skärm hela sin lediga tid, och du som förälder kan engagera dig i barnens lek, kanske till och med vara med på deras villkor ibland och leka.